ДГ "Космонавт"
Детска градина в град Шумен

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

         

 Функцията на длъжностно лице, отговорно за личните данни се изпълнява от

      адв. Елена Иванова Златева.

        електронен адрес: zlatevaa@abv.bg

   тел.: +359882030565