ДГ "Космонавт"
Детска градина в град Шумен

 Спектакъла "Фолклорна приказка" представиха днес пред децата от ДГ "Космонавт", студентите от IV курс на специалност "Педагогика на обучението по музика" към ШУ "Епископ Константин Преславски". Бъдещите учители под ръководството на доц. д-р Люба Златкова от катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство", разказаха на малките космонавтчета една приказка, вплела в себе си различни народни танци, музикални инструменти и носии. Студенти, деца и учители заедно потанцуваха, попяха и обогатиха знанията си за народните традиции в нашия край.