ДГ "Космонавт"
Детска градина в град Шумен

  Днес специалистите от ЕПЛР и родители на бъдещите първокласници разговаряха на тема: "Моето дете ще бъде ученик!" Срещата е част от инициативата на ДГ "Космонавт" - "Училище за родители".