ДГ "Космонавт"
Детска градина в град Шумен

Обществен съвет

Поименният състав на Обществения съвет към ДГ „Космонавт“, Шумен, съгласно Заповед № г. на Директора на ДГ „Космонавт“, Шумен

Основни членове , както следва:

 1. Ивайло Кирилов Тошев - Председател, представител на родителите
 2. Даниела Пламенова Савчева –Началник отдел „ОНР“-Община Шумен
 3. Юлия Георгиева Владимирова- представител на родителите
 4. Димитрина Борисова Николова - представител на родителите
 5. Илиян Георгиев Иванов  - представител на родителите​
 6. Валентина Димова Стефанова - представител на родителите
 7. Евгения Иванова Гринко - представител на родителите

Резервни членове на обществения съвет към ДГ "Космонавт", както следва:

 1. Юлия Христова ст. експерт "УИО" - Община Шумен
 2. Наталия Ивелинова Димитрова - представител на родителите
 3. Наталия Николова Иванова - представител на родителите
 4. Таня Йорданова Георгиева - представител на родителите
 5. йорданка Валентинова Панайотова - представител на родителите
 6. Серпил Исмаилова Идризова - представител на родителите
 7. Емил Стефанов Иванов - представитл на родителите

Административно и техническо подпомагане на обществения съвет:

 • Христина Стоянова Станкова – старши учител в ДГ „Космонавт“