ДГ "Космонавт"
Детска градина в град Шумен

За родителите

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ в ДГ”Космонавт“

ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР.

ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ /ДИЗЕНТЕРИЯ, САЛМОНЕЛА, КОЛИ/ И ЧРЕВНИ

ПАРАЗИТИ /ХЕЛМИНТИ/, ИЗВЪРШЕНО НЕ ПО-РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

ДАННИ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО - КСЕРОКС КОПИЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИЯ ПАСПОРТ.

МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН, ИЗДАДЕНА ТРИ ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

ИМЕ И ТЕЛЕФОН НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР НА ДЕТЕТО.

Отсъствия

Децата от втора, трета и четвърта група посещават задължително детска градина“Космонавт“. Те могат да отсъстват при спазване на:

ПРОЦЕДУРА ОТСЪСТВИЯ

 • Заявление отсъствия по семейни причини
 • Заявление отсъствия други уважителни причини

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДГ”Космонавт“:

1. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 РАБОТНИ ДНИ СЕ ПРЕДСТАВЯ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ.

2. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ /ХЕЛМИНТИ/.
​ 3. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ - ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ /ДИЗЕНТЕРИЯ, САЛМОНЕЛА, КОЛИ/

Храненето на децата в ДГ ”Космонавт” се извършва съгласно :
Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3-7 г,обн.в ДВ., бр.65 от 23 Август 2011 г.

В ДГ "Космонавт" се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните. 

Здравословното хранене на децата се постига чрез:

 • Прием на пълноценна и разнообразна храна.
 • Достатъчен прием на плодове и зеленчуци.
 • Ограничаване приема на мазнини, захар и сол.
 • Прием на достатъчно течности.

Приемът на разнообразна храна се осигурява чрез ежедневно включване в менюто на най-малко по един представител от следните групи:

 • Плодове;
 • Зеленчуци;
 • Мляко и млечни продукти;
 • Храни богати на белтък /месо, риба, яйца, бобови храни/;
 • Зърнени храни и картофи

Подкрепителната закуска е в 10,30 ч. и се състои от пресни,сезонни плодове.

Ежедневно се дава кисело и прясно мляко, млечни продукти /сирене и кашкавал/, които са по БДС.

Месото и месните продукти са с ниско съдържание на сол и са по БДС.

В менюто се включва риба като основно ястие. Един път седмично се предлага супа от риба. Два пъти седмично се предлагат бобови храни. 

Освен вода те получават и:

 • билков чай с лимон и мед,
 • прясно мляко,
 • гъст айран без сол.

Употребата на сол и захар при приготвянето на храната е ограничена.

Храната се приготвя чрез съвременни, щадящи детския организъм, технологии:

 • /варене, задушаване, печене /.