ДГ "Космонавт"
Детска градина в град Шумен

Прием

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА

 

 Начална дата на отваряне на електронната система: 16.04.2024 година - 10:01 ч. 

Крайна дата на затваряне на електронната система: 19.04.2024 г. - 23:59 ч.

 

КЛАСИРАНЕ: 23.04.2024 г.

КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

                  1. ПРИЕМЪТ НА ДЕЦАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕН ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ РЕД И СРОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД - 25-172/ 19.01.2024 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН.

                  2. МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ГРАФИКА, КАТО ПОСЛЕДВАТЕ ВРЪЗКАТА  "ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ".

                 3.  МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕТО ВИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, КАТО ПОСЛЕДВАТЕ ВРЪЗКАТА ОТ БУТОНА "КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ".

                4. АКО СЕ ЗАТРУДНЯВАТЕ САМИ ДА ИЗВЪРШИТЕ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ, ЗАПОВЯДАЙТЕ НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, КЪДЕТО НАШ СЛУЖИТЕЛ  ЩЕ ВИ ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!